O DEZYNFEKCJI

Polska Grupa Dekontaminacyjno Dezynfekcyjna oferuje Państwu usługę dekontaminacji pomieszczeń z wirusów, bakterii, zarazków i innych czynników programem periodycznego oczyszczania dogłębnego wykonywanego okresowo.

Metoda polega na zamgławianiu pomieszczeń suchą mgłą nadtlenku wodoru wytwarzaną w urządzeniu dekontaminatora. Zamgławianie w żaden sposób nie ma wpływu na znajdujące się w pomieszczeniu wyposażenie w tym urządzenia elektroniczne. Odkażeniu (z wysokim stopniem penetracji) podlegają wszystkie rzeczy znajdujące się w pomieszczeniu. Używane przez nas preparaty odkażające są produktami biobójczymi posiadającymi wymagane atesty, a procedura dekontaminacji jest wykonywana w ustandaryzowany, powtarzający się sposób. Po wykonaniu wyżej opisanych procedur dostarczamy Państwu protokół jak i certyfikat z którego jasno wynika gdzie i kiedy oraz przy użyciu jakich środków dekontaminacja była przeprowadzana.

Do dekontaminacji używamy preparatów Nocolyse, które, po zastosowaniu, ulegają w 99,9% biodegradacji. Używane preparaty nie pozostawiają żadnych śladów ich użycia w postaci osadów, nakropień. Preparaty nie powodują również powstawania korozji.

Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor – skuteczność potwierdzona licznymi badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – Procesy dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną – określenie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej, sporobójczej i wirusobójczej obejmującej bakteriofagi.

Używane preparatu do dekontaminacji zostały przebadane w normach badań:

NF T 72-281 Badanie 15-1806

NF T 72-281 Badanie 15-1780 Clostridium difficile

NF T 72-281 Badanie 15-1780/2 Bacillus subtilis

NF T 72-281 Badanie 15-1780

– Działanie bakteriobójcze: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae

– Działanie grzybobójcze, drożdżobójcze: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

– Działanie sporobójcze: Bacillus subtilis

– Działanie wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus

– NF T 72-281 Badanie 15-1823 Clostridium difficile

Oprócz wyżej wymienionych – dostępne liczne przykłady niezależnych badań systemu Nocospray, zarówno in vivo, jak i in vitro.

Użycie nadtlenku wodoru gwarantuje zniszczenie wirusów czego, zgodnie z wynikami badań, nie można uzyskać używając do dezynfekcji ozonu, który dodatkowo stosowany w większych dawkach lub częstszych cyklach jest szkodliwy dla zdrowia.

Gama używanych środków obejmuje niszczenie również owadów latających lub pełzających i roztoczy (w tym świerzbu).

Nasza firma wykonuje dekontaminacje pomieszczeń metodą zamgławiania zgodnie z potrzebami klientów, tak by wyłączanie pomieszczeń z użytkowania odbywało się w porach nie kolidujących z potrzebami korzystania z pomieszczeń.

Sposób rozliczenia wykonanej usługi:

Rozliczenie dokonane zostaje przy zastosowaniu stawki jednostkowej za dekontaminację metra sześciennego pomieszczenia i zastosowania poszczególnych programów dezynfekcyjnych na przykład: dezynfekcja prewencyjna, dezynfekcja antyskażeniowa, dezynfekcja insektobójcza oraz ewentualnej stawki za dojazd do miejsca dekontaminacji.

Wykonujemy również usługi dekontaminacji na wezwanie w trybie pilnym, dekontaminację z użyciem środka zapachowego, dekontaminację z usunięciem wszelkich zapachów w pomieszczeniu oraz dekontaminację antyinsektową, możliwa jest również specjalna dekontaminacja z użyciem preparatu przeznaczonego do powierzchni mającej styk z środkami spożywczymi (kuchnie, punkty przechowywania i rozdzielania posiłków).